Quy Trình Đăng Bài Lên Blog

Bước 1: Chọn nội dung

  • Vào trang catalystglobal.com chọn sản phẩm cần viết lại

Bước 2: Viết tựa đề chuẩn SEO

Bước 3: Viết bài với 3 nội dung

  • Introduction about the team building program “tên chương trình”
  • 7 huge benefits form this team building event
  • Why you should choose (tên quốc gia) for the team building program “tên chương trình”