Những Thách Thức Và Giải Pháp Cho Nhà Đầu Tư EB-5 Với Các Vấn Đề Về Chứng Minh Nguồn Gốc Tiền Và Chuyển Tiền

Những Thách Thức Và Giải Pháp Cho Nhà Đầu Tư EB-5 Với Các Vấn Đề Về Chứng Minh Nguồn Gốc Tiền Và Chuyển Tiền

Có nhiều khách hàng đã thực hiện chương trình EB-5 từ những năm 2017-2018 đến nay nhưng vẫn chưa nhận được phê duyệt từ Sở Di trú Hoa Kỳ, và họ đang gặp phải nhiều vấn đề phức tạp. Chúng ta cần tìm một giải pháp hợp lý cho tình trạng này. Thường thì họ…

Cập Nhật Nóng Hổi: Danh Sách Dự Án EB5 Hoàn Thành & Sắp Ra Mắt 2024

Cập Nhật Nóng Hổi: Danh Sách Dự Án EB5 Hoàn Thành & Sắp Ra Mắt 2024

Dưới đây là danh mục các dự án đã hoàn thành và các dự án sắp tới dành cho các nhà đầu tư EB5, cập nhật đến năm 2024: Các dự án đã hoàn thành: Các dự án sắp tới (Coming Projects): Các dự án này mang lại nhiều cơ hội đầu tư an toàn…