Cảm ơn bạn đã điền thông tin

Chúng tôi vừa gửi thông tin chương trình team building và video clip đến email bạn vừa cung cấp. Hãy mở email để xem chi tiết nhé!

Trân trọng
Trương Văn Hoàng