Địa chỉ:

Phan Hữu Nghĩa
Mobile: 0773 751 225
B15, Little Village, Số 5, đường 22, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh