Chương trình Team Building Safari

Safari

Trò chơi team building SAFARI yêu cầu các anh chị tham gia tải app về. Bên dưới là 2 đường link để tải app. Trong trường hợp không cài được có thể điện thoại các anh chị không đáp ứng nhu cầu về cấu hình. Cuối trang chúng tôi có để 2 link liệt kê các thiết bị hỗ trợ.

IOS
https://apps.apple.com/us/app/safariar-cooperative-game/id1604263393

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DigitalMania.SafariAr

Danh sách cách thiết bị hỗ trợ ARCore
https://developers.google.com/ar/devices

https://www.apple.com/augmented-reality/