Cập Nhật Ngay: Danh Sách Công Việc EB-3 2024 Cho Lựa Chọn Hoàn Hảo

Cập Nhật Ngay: Danh Sách Công Việc EB-3 2024 Cho Lựa Chọn Hoàn Hảo

Dưới đây là danh mục một số công việc dành cho lao động theo chương trình VISA EB3, được ký kết giữa KPLAW với đối tác tại Hoa Kỳ và cập nhật tháng 6, 2024: Thông tin việc làm này được cập nhật bởi KPLAW vào tháng 6, 2024, dựa trên các thỏa thuận hợp…